Nie bądź obojętny i zadbaj o swoje zdrowie!
Home
 

Konto oszczędnościowe

W dzisiejszych czasach posiadanie konta oszczędnościowego nie jest niczym innym, jak po prostu czymś zwyczajnym i powszechnym. Innymi słowy, o wiele trudniej znaleźć kogoś, kto konta nie posiada, niż osobę która konto bankowe ma. Sytuacja taka jest zarówno efektem, jak i przyczyną rozwoju rynku produktów bankowych.

Konto oszczędnościowe

shutterstock_130054631W myśl szerokiej definicji konto oszczędnościowe to szczególna forma rachunku bankowego. Wyjątkowość ta przejawia się przede wszystkim w podwyższonym oprocentowaniu złożonego na koncie depozytu. Patrząc na rachunek oszczędnościowy można łatwo dostrzec, ze posiada on pewne cechy, które przypisane są do lokaty bankowej.

Jednak zasadnicze różnice polegają na tym, że w przypadku rachunku oszczędnościowego w przeciwieństwie do lokaty nie określamy z góry na jaki okres deponujemy środki. Ponadto w toku gromadzenia na koncie oszczędności możliwe jest wypłacania i wpłacanie w każdym wybranym przez klienta momencie.

W przypadku większości rachunków bankowych odsetki naliczane są za każdy dzień depozytu, a dokonanie wypłaty środków nie skutkuje utratą naliczonego oprocentowania. Trzeba przy tym zaznaczyć, że coraz częściej spotyka się konta, na których wysokość oprocentowania jest porównywalna do tego, które można zastać na lokatach bankowych – oprocentowanie kont oszczędnościowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że konta oszczędnościowe prowadzone są w większości bezpłatnie, to często tylko pierwsza wypłata z konta bez bezpłatna.

Dla kogo konto

Konta oszczędnościowe to bardzo wygodne narzędzia pozwalające na pomnażanie swoich oszczędności. W przeciwieństwie bowiem do lokat wykazują się one o wiele większą elastycznością i możliwościami dysponowania swoimi środkami. Co ważne, w przeciwieństwie do lokat, rachunki oszczędnościowe nie wymagają tego, by posiadać w danym banku rachunek rozliczeniowy.

Innymi słowy wiązanie się klienta z bankiem jest o wiele mniej ścisłe, a tym samym pozwalające na swobodniejsze zawieranie i kończenie umów. Obecnie możliwe jest założenie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego w całości przez Internet. Tym samym, bez wychodzenia z domu możemy spokojnie i o dowolnej porze rozpocząć oszczędzanie.

Wybór konta oszczędnościowego nie jest zadaniem prostym. Jest to jednak zadanie, które należy do tych z gatunku przyjemnych. Należy bowiem kierować się własnymi potrzebami i wymaganiami. Zawsze można skorzystać z narzędzi pomocniczych, jak na przykład ranking rachunków oszczędnościowych.

 

 

Off 

21 czerwca 2016 This post was written by Categories: Konto oszczędnościowe Tagged with:
No comments yet


Top