Nie bądź obojętny i zadbaj o swoje zdrowie!
Home
 

Czym są lokaty dwuwalutowe?

Lokaty dwuwalutowe, nazywane także Dual Currency Deposit, to cieszące się ostatnio coraz większą popularnością lokaty, które teoretycznie dają potencjalnemu klientowi możliwość uzyskania nawet dwukrotnie wyższego oprocentowania niż lokaty tradycyjne w jednej walucie.

Businessman Put Coin To Highest Stack Of Coins ** Note: Shallow depth of field

Jest to jednak oferta tylko dla zamożnych klientów, którzy posiadają minimum około 20 tysięcy złotych – taka jest zazwyczaj kwota minimalna wyznacza przez banki, lub też ich równowartość w walucie obcej. Zysk z takiej lokaty teoretycznie może być znacznie wyższy niż z tradycyjnej lokaty w złotówkach, jednak należy być świadomym ryzyka kursowego.

Lokatę zakłada się według kursu X, a zamyka natomiast według kursu Y – obowiązującego w dniu zakończenia trwania depozytu. Od banku otrzymuje się stopę procentową, która składa się z dwóch części. Pierwszą jest stopa procentowa lokaty, a drugą natomiast tak zwana premia za podjęcie ryzyka. W praktyce znaczy to, iż klient może liczyć na nawet dwukrotnie wyższe oprocentowanie niż to proponowane w przypadku lokat tradycyjnych – najlepsze lokaty bankowe.

Ryzyko walutowe

Niestety, w przypadku lokaty dwuwalutowej nie można być pewnym swoich zysków. Istnieje ryzyko, że kurs waluty, w której założyło się lokatę znacznie spadnie. Oznacza to, iż jeżeli klient założy roczną lokatę w euro po kursie 4,2 zł, a po roku kurs euro wyniesie 3,8 zł, wartość aktywów odczuwalnie zmaleje.

W momencie przewalutowania na złotówki klient dostanie mniej, niż wpłacił. Oczywiście otrzyma uzgodnione wcześnie odsetki, które wciąż będą wyższe niż gdyby pochodziły z tradycyjnej lokaty, jednakże mogą one nie pokryć strat, które wynikają z niższego kursu euro. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest pozostanie przy obcej walucie.

W wielu jednak przypadkach jeżeli nie dojdzie do przekroczenia ustalonego w dniu założenia lokaty kursu walutowego, to wówczas kapitał jest wypłacany w tej walucie, w której został złożony. Odsetki natomiast, niezależnie od kursu, są wypłacane w tej walucie, w której ów depozyt został założony.

Innym minusem tego typu lokaty są zazwyczaj niemiłe dla klienta konsekwencje z powodu przedterminowego zerwania lokaty – otrzymuje on wówczas tylko oprocentowanie awista dla danej waluty. Czas trwania lokaty zazwyczaj wynosi od kilku tygodni do jednego roku.

Off 

21 czerwca 2016 This post was written by Categories: Lokaty dwuwalutowe Tagged with:
No comments yet


Top